ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η Εταιρία

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2007 από τον Tασιούλα Κωνσταντίνο, Μαλτεζά Αλέξανδρο, Τσαόπουλο Γεώργιο και δραστηριοποιείται στον τομέα τον,κατασκευων ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτροτεχνικών έργων χαμηλής και μέσης τάσης σε όλο των ελλαδικό χώρο.

Μέχρι και σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο χώρο των γενικών ηλεκτρολογικών κατασκευών εξασφαλίζοντας προοδευτικά σύγχρονες μορφές οργάνωσης, παρακολούθησης και έλεγχου των διοικητικών , οικονομικών και επιχειρηματικών διαδικασιών. αναλαμβάνει μελέτες ηλεκτρικών έργων μέσης και χαμηλής τάσης ,συστήματα αυτοματισμού και προγράμματα P.L.C. , βελτίωση συντελεστή ισχύος.
Παρακολουθεί και καταγράφει τις διαφορές εξελίξεις στο χώρο των ηλεκτρικών κατασκευών και σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα και το τμήμα λειτουργιάς και συντήρησης των εγκαταστάσεων προωθεί τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και τεχνολογιών .

Σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα θέτει όλες τις κατασκευές σε δοκιμαστική λειτουργία παραδίδοντας αυτές έτοιμες προς παραγωγή .αναλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση , λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για λογαριασμό του εργοδότη .

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας αυτής  η εταιρεία μας έχει έναν ευρύ κύκλο εργασιών και απευθύνεται :


Α. Σε τεχνικές εταιρείες – τεχνικά γραφεία .
Β. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες .

Search